گلجو

جدید و مطابق با استانداردهای روز تولید

گلجو

برند گل جو در راستای تولید محصولات تخصصی شامل صابونهای حمام ،گوگرد،هتلی،صابون بچه  و صابونهای بهداشتی عصاره دار طراحی و در چرخه تولید قرار گرفته است .