پاکتولوس

جدید و مطابق با استانداردهای روز تولید

پاکتولوس

برند پاکتولوس در راستای تولید محصولات تخصصی مرتبط با شستشوی البسه طراحی و در چرخه تولید قرار گرفته شده است.
به زودی محصولات مرتبط با این برند معرفی خواهند شد.