صابون رختشویی

جدید و مطابق با استانداردهای روز تولید

صابون رختشویی

صابون رختشویی

  • کف فراوان
  • پاک کنندگی قوی و لکه بری فوق العاده (لکه روی یقه،سرآستین و ...)
  • فاقد مواد حساسیت زا
  • مناسب برای شستشوی دستی
  • با صرفه اقتصادی
  • در بسته بندی های متنوع